Nowy fakt do rundy

ZDROWIE

1

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

Mylące jest twierdzenie, iż wszystkie związki organiczne są toksyczne. Wspomniany 2-pyrrolidon o oznaczeniu CAS (ogólna klasyfikacja związków chemicznych) 616-45-5 posiada oznaczenia H319 oraz H320 odnoszące się do działania drażniącego na oczy, nie zaś do toksyczności!

Źródło/Więcej informacji: echa.europa.eu

POMIJANY FAKT

W tuszach solwentowych znajdujemy następujące oznaczenia:

 • H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H315 – Działa drażniąco na skórę.
 • H319 – Działa drażniąco na oczy.
 • H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

Zatem co jest w tuszach UMS?
Przede wszystkim do 20% y-Butyrolakton (GBL) – związek organiczny z grupy laktonów. „Oleista bezbarwna ciecz o ostrym zapachu i smaku. y-Butyrolakton używany jest jako rozpuszczalnik w preparatyce chemicznej (np. do syntezy polilaktydów), jako wywabiacz plam, jako prekursor do produkcji GHB (pigułka gwałtu) i jego substytut. W celach rekreacyjnych stosowany jako substancja psychoaktywna z grupy depresantów GBL (a także GHB)”.

Czytaj więcej/źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%CE%93-Butyrolakton

POMIJANY FAKT

Tusze solwentowe UMS są toksyczne i niebezpieczne dla użytkownika. Odpowiedzi udziela karta charakterystyki INK-1601 Universal Mild Solvent (UMS) firmy Mutoh: karta charakterystyki tuszu UMS nie pozostawia złudzeń – ten tusz zawiera lotne związki organiczne (LZO).

Specific target organ toxicity – Single Hazard Category Hazard Statement Reason for no Classification If the reason for no
classification differs between notifications with the same classification,
the different reasons are listed here.
Specific target organ toxicity – Single STOT SE 3 H336
Affected Organs narcotic effects

FAKT

Certyfikat EUROFINS Jakość Powietrza Wewnętrznego (IAC).

 • suma organicznych związków lotnych w Mutoh UMS według certyfikatu jest niższa od wartości dopuszczalnej wynoszącej 10 000 μg/m po 3 dniach; a po 28 dniach – wyniosła 1000 µg/m jednak nadal jest to wysoka wartość.

WAŻNY FAKT !

NIE MOŻNA PORÓWNYWAĆ CERTYFIKACJI EUROFINS Z GREENGUARD GOLD

Firma HP posiada certyfikat Greenguard GOLD. Wymagania i normy certyfikacyjne Greenguard są zdecydowanie bardziej restrykcyjne i wyższe. Green Guard Gold jest najbardziej rozpoznawanym certyfikatem na świecie (nie tylko w Europie).

TUSZE HP LATEX MAJĄ O 50% MNIEJ TVOC NIŻ WSPOMNIANY MUTOH UMS! Tusze UMS w żaden sposób nie spełniają norm EUROFINS GOLD, a tylko te mają wyższą rangę i znaczenie.

vs.

norma IAC – 1mg/m3

norma GREENGUARD GOLD – 0,22mg/m3


Nowy fakt do rundy

ŚRODOWISKO

2

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

FAKT

 • W ploterach lateksowych zużycie prądu wynosi od 2,2 do 4,6 KWh.
 • Najniższy model HP Latex 315 drukuje zlecenie 30 m2 – 1,5 godziny szybciej niż MUTOH 1324X, co w przeliczeniu na koszt roboczogodzin jest średnio 40 x wyższe niż różnica wynikająca z kosztu zużycia prądu
 • Różnica kosztów zużycia prądu wynosi 1,23 zł na 30 m2 druku
 • Różnica kosztów zużycia prądu wynosi 4,08 zł na 100 m2 druku

Porównanie

HP Latex 315 Mutoh ValueJet 1324X
druk 6 pasów 16m2/godz 7,2m2/godz
druk 8 pasów 12m2/godz 3,9m2/godz

produkcja: 30m2 ,100m2 cena 1Kwh = 0,55zł

WAŻNY FAKT !

Ile m2 drukujesz w miesiącu?
Wydatki na prąd z HP Latex nie zrujnują Twojego budżetu!
Zużycie prądu przez HP Latex jest nieznacznie wyższe.

 • rekompensuje to wszechstronność urządzenia
 • krótszy czas pracy
 • niższe koszty eksploatacyjne
 • gotowe, suche wydruki szybciej dostarczone do Klienta

Nowy fakt do rundy

TRWAŁOŚĆ

3

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…


Wszelkie wydruki, najczęściej narażone są na:

 • zadrapania
 • warunki atmosferyczne

Brak metodyki oraz podstawowych parametrów dla testów trwałości druku kwestionuje wiarygodność takich testów.

Zarzuca się technologii HP Latex, że wydruki z niej nie są odporne na takie substancje chemiczne jak benzyna, denaturat czy propanol. Do testów dyskredytujących tą technologię używane są także inne substancje – jak np. perfumy.

Jak często w warunkach naturalnej ekspozycji wydruki poddawane są działaniu takich substancji?

Odpowiedź brzmi: praktycznie nigdy!

WAŻNY FAKT !

Rzetelny test ścieralności może być przeprowadzony np. w oparciu o metodę Martindale. Tego typu test dla HP Latex daje wynik wytrzymałości zadruku bez laminowania rzędu 55000 cykli otarć (na sucho).


Nowy fakt do rundy

EKSPLOATACJA

4

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

FAŁSZ

„Czynność konserwacji w ploterach HP Latex przekracza 15 minut.”

W drukarkach HP Latex konserwację wykonuje operator w ciągu zaledwie 3 minut.

Kaseta konserwująca jest odpowiednikiem kompletnej stacji postojowej karetki i kosztuje tylko 130€ netto. Zgodnie z instrukcją, wymianę kasety konserwującej powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż co 1850m2 zadrukowanego materiału!

Jeżeli drukujesz średnio 3 godziny dziennie z prędkością ok. 20 m2/h to wymiana takiej kasety konserwującej będzie wymagana po czasie ok. 1,5 miesiąca.

 • 1850 m2 / 130€ netto = 0,32zł netto/1m2, (koszt konserwacji do 1 m2)
 • Koszt robocizny i dojazdu serwisanta: 0 zł
 • Czas oczekiwania na wymianę: brak

FAKT

Plotery eko/żywiczne Mutoh trzeba czyścić co 2 dni.
Po 6 miesiącach należy wykonać przegląd gwarancyjny. Każde czyszczenie zużywa nie tylko tusz, ale również specjalny płyn do czyszczenia.

Źródło: Instrukcja okresowego czyszczenia ploterów serii Mutoh


Nowy fakt do rundy

JAKOŚĆ

5

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

Technologia HP Latex nie wymaga mniejszego rozmiaru kropli.
Główny powód jest taki, że technologia HP Latex bazuje na tuszach jasnych (LC i LM). Oznacza to, że widzialność piksela jest porównywalna dla mniejszego rozmiaru kropli i tuszów ciemnych, ponieważ większość konkurencji używa technologii CMYK.

WAŻNY FAKT !

Technologia HP Latex zakłada zużywanie się dysz, co jest procesem nieuniknionym, i któremu należy przeciwdziałać. Maszyna sama kompensuje utracone jednostki dyszami nadmiarowymi, a operator nie musi się tym faktem w ogóle przejmować. Dzięki takiemu rozwiązaniu jakość wydruków HP Latex jest zawsze bardzo wysoka, w przeciwieństwie do solwentowych głowic Piezzo, gdzie wysoką jakość mamy tylko na początku – później jakość ulega stopniowemu pogorszeniu.


Nowy fakt do rundy

WSZECHSTRONNOŚĆ

6

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

FAŁSZ

„Technologia HP Latex dla zachowania gwarancji wymaga zakupu mediów certyfikowanych.”

„Media do druku certyfikowane przez HP” to stwierdzenie należy interpretować jako informację, że dany nośnik był testowany przez laboratorium R&B HP w Barcelonie. Dobór mediów, na których drukujesz w technologii HP Latex, zależy wyłącznie od potrzeb Twoich klientów. Ponieważ możesz drukować na większości dostępnych mediów Twoje możliwości stają się nieograniczone.

Certyfikowane media i technologia HP Latex mogą dać Ci jednak wartości dodane, jak np. gwarancja 3M MCS – i to powinno być warte Twojej uwagi!

Mając jedno urządzenie HP Latex jesteśmy w stanie drukować na szerszej gamie mediów niż w technologii twardo solwentowej, ekosolwentowej, żelowej, UV i wodnej. I to w zasadzie wyczerpuje dyskusję. W grę wchodzą również media bez jakiegokolwiek coatingu. Ecosolwent, poza technologiami pigmentowymi, jest tu najsłabszy – bo musi mieć dedykowany coating, więc zawsze niesie to ograniczenia.

POMIJANY FAKT

POMIJANY FAKT

Temperatura i dobór mediów

Utrwalanie wydruków lateksowych następuje poprzez krótkotrwałą ekspozycję na suszenie w temperaturze 60°C-110°C, realizowane poprzez nadmuchiwanie gorącego powietrza przez mikrodysze. Ponieważ lateks jest wszechstronną technologią, producent nie ma pewności jakie media użytkownicy zechcą drukować, w związku z tym uczula na ten aspekt. Z naszego doświadczenia wynika, że nawet media, które „płyną” w temperaturach poniżej 80°C da się bez problemu drukować dobierając odpowiednią temperaturę w procesie suszenia wydruków. Zapraszamy klientów z ich nośnikami do HP Demo Lab w Błoniu pod Wrocławiem. Udowodnimy to! Absolutnie nie oznacza to konieczności eliminowania tańszych mediów. Wręcz przeciwnie – HP Latex drukuje na mediach tańszych niż pozwala na to technologia eko-solwentowa (niepowlekany papier i tekstylia) i dużo taniej niż pozwalają na to inne technologie.

Profile dla mediów

Na całym świecie jest ponad 14 tysięcy urządzeń HP Latex, dlatego HP ułatwiła klientom znalezienie materiałów, które są dostępne w danym regionie i odpowiadają różnego typu aplikacjom. Jak HP to robi? Firma stworzyła 4 różne kategorie mediów do druku kompatybilnych z technologią HP Latex.

Dzięki tym czterem kategoriom HP ułatwia znalezienie właściwego materiału do aplikacji zleconej przez klienta. Więcej informacji i danych można znaleźć na stronie HP Media Solutions Locator pod adresem: hp.com/go/mediasolutionslocator.


Nowy fakt do rundy

WORKFLOW

7

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

Plotery HP Latex nie posiadają technologii druku „falą” lub „chmurką”. Przed drukiem należy skalibrować posuw mediów (tzw. step).

Kalibracja materiału nie odbywa się przed każdym drukiem, a tylko po założeniu nowej rolki materiału, trwa poniżej minuty i dzięki temu nie występuje efekt paskowania. Nie trzeba też samodzielnie ustawiać step mediów. Wszystkie drukarki HP Latex posiadają czujnik OMAS. Jest to optyczny czujnik przesuwu materiału odpowiedzialny za odpowiednie ustawienie posuwu materiałów. Procedura ta wykonywana jest automatycznie w trakcie ładowania materiału i nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień.

Optyczny czujnik przesuwu materiału (OMAS) w drukarkach HP Latex zapewnia dokładność podczas przesuwu materiału, a dodatkowo w drukarkach HP Latex 365, 375, 560, 570 zapewnia odczyt oznaczeń podczas drukowania dwustronnego.

POMIJANY FAKT

Niektóre modele drukarek HP Latex posiadają wbudowany spektofotometr.

Koszt zakupu samego spektrofotometru to około 3000 zł, a z oprogramowaniem do profilowania nawet ponad 10 000 zł. Nie można liczyć na to, że dla każdego oprogramowania rippującego oraz każdego typu plotera dostępne będą profile sporządzone pod konkretne media. Dlatego posiadanie spektrofotometru znacznie ułatwia pracę operatorom.


Nowy fakt do rundy

CZAS PRODUKCJI

8

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

FAKT

Na czas rozruchu drukarki mają wpływ:

 • stan głowic
 • warunki w pomieszczeniu jak wilgotność, temperatura

Dodatkowo przy włączaniu urządzenia zachodzą prace przeliczeniowe na płycie głównej, tutaj czas wykonania tej operacji nie zawsze jest jednakowy. W chwili ładowania materiału czas uruchamiania drukarki może wydłużyć pomiar przekosu oraz kalibracja przesuwu (jest to zależne od rodzaju podłoża).

W trakcie budzenia maszyny możemy przygotować materiał (założyć na trzpień), ale nie możemy założyć go do druku. Jeśli mamy wcześniej założony materiał, maszyna ma zapisane ustawienia i po włączeniu/obudzeniu natychmiast możemy rozpocząć druk.

Start i rozruch drukarek HP Latex. Czas podany w minutach.

HP Latex 570

 • włączenie – 4:25
 • ładowanie materiału – 2:15 (bez poprawy przekosu)
 • rozgrzewanie i rozpoczęcie druku – 2:04

Całkowity czas od włączenia do rozpoczęcia druku – 8:44
Budzenie maszyny – 2:20
Rozpoczęcie druku po wybudzeniu – 1:25

Całkowity czas uruchomienia druku po obudzeniu drukarki, bez zmiany materiału – 3:25

HP Latex 365

 • włączenie – 3:42
 • ładowanie materiału – 2:04
 • rozgrzewanie i czyszczenie – 2:44

Całkowity czas od włączenia do rozpoczęcia druku – 8:10


Nowy fakt do rundy

CENA DRUKU – CENA PRODUKTÓW

9

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

FAŁSZ

„Głowice lateksowe – ich trwałość określona jest w litrach i jest to tylko 1-4 litra przedrukowanego atramentu.”

Głowice piezo wytrzymywały ponad 4 lata, ale w czasach DX4. Obecnie żywotność głowicy piezo szacujemy na 1 rok do maksymalnie 2 lat. Ponadto ich gwarancje narzucają stosowanie jednego rodzaju tuszu oraz wykonywanie częstej wymiany elementów stacji postojowej karetki. Musimy się także pogodzić z faktem, że w miarę upływu czasu i zwiększania przebiegu głowica będzie drukowała w coraz gorszej jakości.

Głowica z maszyn HP Latex kosztuje co najmniej 10 razy mniej niż piezoelektryk, nie ryzykujemy więc dużego kosztu w razie uszkodzenia losowego lub wynikającego z błędu operatora. Możemy też wymienić ją bez dojazdu serwisanta. Głowica posiada 1 litr przelanego tuszu gwarancji, a deklarowany okres działania pod ochroną drop detektora (sprawdzanie stanu głowic) wynosi do 4-6 litrów. Średni moment wymiany głowicy to 9 litrów przelanego tuszu, a rekord wynosi aż 21 litrów.

Technologia HP Latex pozwala dostarczać wyjątkowe, pewne, innowacyjne i wartościowe produkty. Dzięki wszechstronności, jaką daje druk
lateksowy, możemy być prekursorami i kreatorami nowych produktów. Każdy z nich może zyskać na wartości dzięki różnym zaletom.

Według nas mogą to być następujące elementy:

 • subiektywna ocena nabywcy może być wyznacznikiem tego, jaką cenę gotów jest zapłacić za dany produkt
 • przeniesione uznanie nazwy producenta / silna marka
 • prestiż, który zostanie osiągnięty za sprawą tego produktu
 • pozytywne doświadczenia wynikające z zastosowania produktu i zaufanie do niego, a Twój zadowolony klient wraca
 • podświadomie przypisywana produktowi dodana wartość wynikająca na przykład z jego formy lub kolorystyki – wysokiej jakości wydruki zapadają w pamięć i wywołują pozytywne emocje.


Nowy fakt do rundy

WSPARCIE

10

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…


WAŻNY FAKT !

Integart posiada 25 lat doświadczenia na rynku i mocną, rozpoznawalną markę oraz bardzo silnych Partnerów – dostawców technologii oraz mediów do druku. Media w cenie producenta nie przesądzają o ich jakości. Integart od początku działalności w Polsce umacnia swoją pozycję głównie poprzez szeroko rozbudowaną sieć dystrybucji mediów i ich dostępność – niemal do każdego zlecenia i dla każdego Klienta. Rozwiązania inwestycyjne są traktowane ze szczególną atencją.

FAKT

Sam fakt posiadania odpowiedniej technologii jest niezwykle istotny jednak bez odpowiedniego wsparcia wykorzystanie wszystkich jej zalet może być niełatwe. Firma HP dba o swoich Klientów i robi wszystko, aby zadowolić użytkowników drukarek HP Latex: buduje relacje, rozwija współpracę, pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych problemów na każdym z etapów eksploatacji – począwszy od zakupu drukarki, poprzez jej użytkowanie po wymianę na nowsze generacje urządzeń.

Oferta usług serwisowych
Firma Integart Sp. z o.o., jako autoryzowany dystrybutor HP, oferuje także szereg dodatkowych usług serwisowych, które mają za zadanie zwiększyć produktywność, wydłużać czas bezawaryjnej pracy i polepszyć jakość wydruków. Oferowane usługi serwisowe dzielą się na 4 grupy i związane są z fazą użytkowania drukarki.

 • Usługi pierwszej grupy związane są ze sprawnym uruchomieniem produkcji.
 • W drugiej grupie znajdują się usługi za pomocą, których możliwa jest optymalizacja procesów zarządzania drukiem oraz zwiększenie wydajności.
 • Trzecia grupa usług związana jest ze zwiększeniem produktywności, jakości i opłacalności.
 • W czwartej grupie znalazły się usługi umożliwiające płynne przejście związane ze zmianą modelu operacyjnego (workflow) czy miejsca produkcji.

HP Demo Lab – wiedza w zasięgu ręki

To co odróżnia HP Latex od konkurencyjnych urządzeń to także sposób sprzedaży. Działające w Błoniu pod Wrocławiem centrum prezentacyjne HP Demo Lab umożliwia przetestowanie drukarki jeszcze przed jej zakupem. Dzięki temu Klient ma możliwość przeprowadzenia gruntownego sprawdzenia i upewnienia się, że nabywana technologia spełni wszystkie jego oczekiwania.

Podejmowanie świadomych decyzji przez klientów to podstawowy cel funkcjonowania centrum demonstracyjnego. Drugim jest optymalizacja i dopasowanie modelu urządzenia, który będzie najbardziej odpowiadał zastosowaniom teraźniejszym oraz tym które mogą pojawić się w najbliższej przyszłości.

W HP Demo Lab istnieje możliwość przeprowadzanie testów mediów i dostarczanie optymalnych ustawień (np. profilowanie). Jest to nie lada pomoc dla wszystkich użytkowników/klientów stosujących technologię HP Latex i pragnących poszerzać portfolio mediów przeznaczonych do druku.


Nowy fakt do rundy

POTENCJAŁ

11

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

WAŻNY FAKT !

Katalog został wydany PORTFOLIO DOBRYCH WNĘTRZ w 2015 i był pierwszym tego typu katalogiem na rynku: pokazywał wszechstronność druku technologii HP Latex. Spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez Klientów oraz naszego Partnera frimę HP. Jeśli staje inspiracją dla innych niezmiernie nas to cieszy. Ponad 1000 egzemplarzy tego katalogu wydanego w dwóch językach znalazło swoich właścicieli.

wydanie 2015

wydanie 2016

FAKT

Jedną z odpowiedzi drzemiącego w HP Latex potencjału jest Gwarancja 3M MCS, której wprowadzenie w znaczący sposób może przybliżyć firmy do osiągania wysokich zysków. Zaufanie klientów to największa wartość w biznesie reklamy wizualnej. Wszelkie błędy mogą kosztować nie tylko czas, ale przede wszystkim utraconą reputację oraz odwrócenie się klientów. HP Latex trzeciej generacji pozwala na nieustający rozwój biznesu i daje dostęp do ogromnej ilości mediów, również tych o najwyższej jakości. Wiedza, jak wykorzystać technologię druku HP Latex z produktami firmy 3M, wraz z gwarancją MCS umożliwi Tobie i Twoim klientom stworzyć kompletnie nowe projekty. Gwarancja 3M MCS (więcej informacji tutaj) wyznacza standard na rynku, jest to jedyna gwarancja producenta na końcową grafikę.

Gwarancja 3M MCS eliminuje ryzyko wzajemnego niedopasowania komponentów grafiki, dzięki czemu zapewnia poczucie pewności i zaufania do deklarowanej swoim klientom jakości i gwarancji na okres sześciu lat. Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez firmę 3M uprawnia firmę do posługiwania się znakiem gwarancji MCS i daje wiele przywilejów. Jednym z nich jest większy dostęp do prestiżowych i dużych projektów inwestycyjnych oraz reklamowych. Otwarta droga do kreowania i realizacji bardzo ciekawych projektów każdej firmie z MCS-em przynosi wzrost portfolio klientów i wymierne zyski.


Nowy fakt do rundy

PRESTIŻ-PROJEKTY

12

Jak jest naprawdę?
Poznaj rzetelne argumenty…

News

Najnowszy projekt

17 listopada 2017 firma HP ogłosiła współpracę z Fundacją Juegaterapia i Szpitalem Uniwersyteckim Niño Jesús w Madrycie w Hiszpanii w ramach projektu „El Retiro inwazji El Niño Jesús”.

Dzięki wielkoformatowej technologii druku cyfrowego HP Latex, która została wykorzystana do przekształcenia Oddziału Onkologii Dziecięcej w zielony i magiczny świat, firma HP sprawiła, że trudny dla najmłodszych pobyt w szpitalu jest łagodniejszy i radośniejszy. Otoczenie szpitalne zmieniono w przyjazne miejsce, w którym można zapomnieć o troskach leczenia. Ten i wiele innych projektów pokazują jak technologia firmy HP jest wszechstronna i odpowiedzialna społecznie.


adminintegartNowe Fakty